What da fook is echo?

everything jingabell about echo

echo คืออะไรครับ?

“เราคือมีเดียที่เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพเคลื่อนไหว”

เพราะจากการสำรวจตลาดพบว่า user ชอบดูคลิปมากกว่าอ่านอะไรยาวๆ ใช่มั้ยครับ?

“เพราะเราเขียนหนังสือไม่เป็น วู้ๆๆๆ ผ่าง แช่ๆ”